Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поезії Г. Гейне (1892 р.)

Іван Франко - Поезії Г. Гейне…

Титульна сторінка першого видання поезій Г. Гейне
в перекладі І. Франка (1892 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1978 р., т. 13, с. 256 – 257.