Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Для домашнього огнища» (1897 р.)

Іван Франко - «Для домашнього огнища»…

Титульна сторінка повісті І. Франка
«Для домашнього огнища» (Львів, 1897 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1979 р., т. 19, с. 160 – 161.