Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Boa constrictor» (1907 р.)

Іван Франко – «Boa constrictor»…

Титульна сторінка другого видання повісті І.Франка
«Boa constrictor» (1907 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1979 р., т. 22, с. 224 – 225.