Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Україні» В.Самійленка (1906 р.)

Іван Франко - «Україні» В.Самійленка…

Титульна сторінка збірки поезій В.Самійленка «Україні» (1906 р.),
до якої І.Франко написав передмову

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1982 р., т. 37, с. 224 – 225.