Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Галицько-руські народні приповідки» (1905 р.)

Іван Франко - «Галицько-руські народні…

Титульна сторінка першого тому видання І. Франка
«Галицько-руські народні приповідки» (1905 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1983 р., т. 38, с. 160 – 161.