Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

План «Історії української літератури…» (1909 р.)

Іван Франко – План «Історії…

Автограф первісного плану
«Історії української літератури…» І. Франка (1909 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1983 р., т. 40, с. 160 – 161.