Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910 р.)

Іван Франко – «Нарис історії…

Титульна сторінка видання праці І.Франка
«Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (Львів, 1910 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1984 р., т. 41, с. 256 – 257.