Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пам’яті Лесі Українки

Іван Франко

Пам’ять дорогої покійниці записана в моїй душі незатертими слідами. Честь її пам’яті.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Рада. – 1913. – № 173. – 30. VII (11. VIII). – С. 2, за підп: Іван Франко (з Галичини).

Телеграма містилася під загальною назвою «Пам’яті Лесі Українки». Від редакції було зазначено: «На ім’я п. Олени Пчілки поступили такі телеграми з приводу смерті Лесі Українки…». Далі першою подано телеграму І. Франка.

Подається за першодруком.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 903.