Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Вірші

Іван Франко писав вірші упродовж всього свого життя. Найраніший із збережених його творів – сонет «Котляревський» – він написав 17-річним юнаком в 1873 році. Остання його поезія – «Приємний вид» – датована 8 лютого 1916 року, за 3.5 місяці до смерті.

Перша збірка поезій – «Балади і розкази» – була надрукована в 1876 р. В кінці життя Франко повернувся до неї, доповнив іншими ранніми творами і надрукував під назвою «Із літ моєї молодості» (1914). Ця поетична книга, хоча є найпізнішою за часом редагування і друку, висвітлює найраніший етап творчості Франка-поета.

Наступні поетичні збірки друкувались в тому ж порядку, в якому писались і редагувались. Частину творів сам Франко переносив з однієї збірки до іншої, так, зокрема, «Перший жмуток» збірки «Зів’яле листя» було передруковано з 2-го видання збірки «З вершин і низин». Слід знати також, що збірка «Давнє і нове» (1911) є переробкою давнішої збірки «Мій Ізмарагд» (1898).

Тому в нашому е-виданні склад збірок не відтворюється буквально, а подається так, щоб не дублювати надрукованого в інших місцях. Більшість поем перенесена до окремого розділу «Поеми»; в кожному такому випадку зазначено, у складі якої збірки вони були надруковані.

Вірші, які Франко не включав до своїх збірок, об’єднано в розділ «Поза збірками», упорядкований в хронологічному порядку.

Алфавітний і хронологічний покажчики мають полегшити пошук потрібних творів.