Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Примітка до публікації:] Казка

Іван Франко

Казка сеся, після моєї думки, вельми замечательна не задля свого предмета, котрого в ній властиво ніт, но задля своєї форми. Тото вічне і монотонне повторювання тих самих слів, той римами переплетений і мовби поломаний розказ, тота холодність і сонливість, з якою сесю казку кажуть (звичайно малим дітям, щоби скорше заснули), – все то видась на перший погляд крайньо невластивим і неотвітним характеру творів фантазії малоруського народу.

Справедливо замітив проф. Орест Міллер і деякі другі учені, що головною ціхою розказу малорусина єсть гаряча суб’єктивність. Розказчик рад вляти всім своїм слушателям якнайживішу симпатію або антипатію до героїв свого розказу, бо і він сам в такій же мірі дізнає тих чувств. У великороса же дієсь зовсім противно.

Но в сій казці того я не бачив. Чому се приписати? Щоб казка ся не була утвором нашого народу – не можу повірити. Мені ніде не лучалось читати щось подібного. Чи не єсть се случайно лиш оригінальний виплив нашого народного гумору – шутка в казці із самої ж казки, вроді Гоголевого «Носа», котрий доперва по написанню цілої тої геніальної (на вид) небилиці запитує себе: о чім я писав? Но сій казці не потреба було і такої рефлексії – диковинне составления її предмета само ручить за то, що кождий легко збагне, куди ту всьо іде.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Друг. – 1876. – № 8. – 15 (27). IV. – С. 124 – 125 [з уст народу], за підп.: І. Франко.

Примітка стосується до народної казки, опублікованої в журн.: Друг. – 1876. – № 8. – 15 (27). IV. – С. 124 – 125, за підп.: Записав в Нагуєвичах Самб[ірської] окр[уги] от Василя Яцуляка Іван Франко.

Подається за першодруком.

Міллер Орест Федорович (1833 – 1889) – російський літературознавець і фольклорист, професор Петербурзького університету (з 1870 р.). Автор численних наукових праць, зокрема і з українського фольклору: «Малоруські народні думи і кобзар Остап Вересай» (1875), «Великоруські билини і малоруські думи» (т. 1 – 2, 1876-1878).

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 9.