Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1896 р. В редакції

Іван Франко серед членів редакції…

Іван Франко серед членів редакції газети «Kurier Lwowski». Фото 1896 р.

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 192 – 193.