Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Про працю» (1881 р.)

Іван Франко – «Про працю» (1881 р.)

Титульна сторінка книжки І. Франка «Про працю»,
яка вийшла польською мовою в 1881 р. у Львові

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1984 р., т. 44, кн. 1, с. 32 – 33.