Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Нарис історії філософії» (1887 р.)

Іван Франко – «Нарис історії…

Титульна сторінка «Нарису історії філософії»
Фріца Шульце в перекладі І. Франка

Нарис історії філософії. Часть 1: грецька натурфілософія від Фалеса до Демокріта. – Львів: накладом перекладчика, з друкарні товариства ім. Шевченка, 1887 р. – 66 с. – Наукова бібліотека, книжка 1.