Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пчоли. Переднє слово

Іван Франко

Писарев Дмитро Іванович. Пчоли. З російської переклав Василь Полянський. Львів. 1879

В новішій літературі російській нема, може, прояви важнішої і відраднішої, як група критиків, котрі, починаючи від сорокових років Бєлінським, ідуть один за одним, добираючися чимраз то глибше до суті життя і суспільних питань. Уже в Белінського, геніального батька новішої критики і літератури, побіч застарілих естетичний замашок бачимо в зароді всі ті чисто реалістичні погляди, котрі так ясно і глибоко розробили його наслідники.

Після Белінського по короткій перерві виступає Добролюбов, котрий, відкинувши набік всяку естетику, стає на грунті чисто суспільнім, говорить не о творах белетристичних в приложенню до законів естетики, але говорить при спосібності белетристичних творів о з’явищах дійсного життя і о причинах, викликуючих такі з’явища. Добролюбов став головою нової критики – суспільної.

Тою самою дорогою пішли його товариші й безпосередні продовжателі, Чернишевський і Писарев. Вони довели засади Белінського і Добролюбова до найкрайніших консеквенцій, а при тім звернули увагу на потребу вже чисто научної роботи, на потребу познакомлення з європейською наукою ширших кружків російської публіки, на потребу популяризації. Ось вони і прийнялись за роботу. Чернишевський, як звісно, опрацював економію суспільну, тоту безмірно важну в наших часах науку, а Писарев звернувся до наук природничих та історії. Огромний талант, ясність і живість представлення, та гаряче чуття, гаряче бажання правди і розумного мислення у людей, котрим дише кожний рядок його письм, роблять їх назавсігди цінними і пожиточними для читателя.

Хотячи в «Дрібній бібліотеці» познакомити нашу громаду з деякими важнішими працями російських критиків, ми вибрали на перший раз зоологічну розвідку «Пчоли», котру мож уважати взірцем подібної праці і в котрій автор зумів найзвичайніші факти представити так цікаво і так наглядно, що нам здається, немов самі не тільки видимо, але й переживаємо все те, що діється в дивній пчолячій «державі».


Примітки

Вперше надруковано у виданні «Писарев Дмитро Іванович. Пчоли. З російської переклав Василь Полянський», що вийшло в серії «Дрібна бібліотека», вип. VI (Львів, 1879), за підписом «І. Ф.» Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 105.