Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Терешко Проклятый. А. Д. Г.

Іван Франко

Радомысль. Типография З. И. Заездного, 1905, 8°, 32 стор.

«Терешко Проклятий» – се поема, писана якимось дуже малотямущим автором, наївним способом старого українського віршування Білецьких-Носенків та Кострицьких. Літературна вартість її така ж сама, як і громадська вартість авторових поглядів, що висловлені ось якими віршами:

Слава Богу, що минуло,

Що нема тих войнів

Братських, грішних, а тепер вже

Вкупі ми спокойні.

І ще довго будем жити

Так, як рідні діти,

За нашого Царя-батька

Господа молити.

Бо так треба, так повинно,

Інше вже не буде!

А за сварки дідів наших –

То Бог їх розсудить.

Так-то воно так, та поки до Божого суду, а люди все-таки вироблять собі про всяку справу свій суд, та й про поета, який співає про речі, про які не має ніякого свого суду, скажуть польською приповідкою: «Szkoda czasu i atłasu».


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1905. – Т. 31. – Кн. 7. – С. 100 («Хроніка і бібліографія»), за підп.: І. Ф.

Подається за першодруком.

Білецький-Носенко Павло Павлович (1774 – 1856) – український письменник, перекладач, педагог, мовознавець. Автор поем, балад, віршованих казок, романів, переробок і переспівів творів західноєвропейських письменників. Важливе місце у його творчості посідає бурлескно-травестійна поема «Горпинида, чи Вхопленая Прозерпіна» (1818, опубл. 1871). Автор «Словника малоросійської або південно-східної російської мови» (закінчив у 1840-х рр.).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 634.