Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] «Ateneum»

Іван Франко

Ateneum, поважний варшавський місячник, якого видання завісив розсерджений властитель Спасович, у останній своїй книжці помістило простору статтю проф. А. Брікнера «Z dziejów literatury i oświaty w Rosyi, z powodu dzieła Aleksandra Pypina “Historja literatury Rosyjskiej”, cztery tomy, Petersburg 1898 i 1899».

Є се блискуча характеристика староруського письменства, як також початків спеціально російського (московського) письменства аж до часів Петра В[еликого]. Особливо цінні уваги висловлює шан[овний] професор про пам’ятки південноруського письменства, про т[ак] зв[аного] Нестора, Данила Паломника, «Слово о полку Ігореві», як також про пізнішу укр[аїнську] літературу і освіту XVI – XVII в.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1901. – Т. 16. – Кн. 11. – С. 18, за підп: І. Ф.

Подається за першодруком.

«Ateneum» – польським літературно-критичний журнал, що виходив у Варшаві протягом 1876 – 1901 рр.

Спасович Володимир Данилович (1829 – 1906) – польський і російський літературознавець, публіцист, юрист.

Данило Паломник – давньоруський письменник кінця XI – початку XII ст., ігумен одного з чернігівських монастирів.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 308.