Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Slovanský přehled»

Іван Франко

помістив у кн[игах] 3 і 4 свойого 5-го річника інтересну статтю В. Гнатюка про долю української книжки під тиском російської цензури. Збірка фактів дивоглядного та ніяким законом і ніякою логікою неоправданого поводження рос[ійської] цензури з українськими рукописами мусить заімпонувати всьому слов’янському світові.


Примітки

Уперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1903. – Т. 21. – Кн. 2. – С. 143 («Хроніка і бібліографія»)» за підп: І. Ф.

Подається за першодруком.

«Slovanský přehled» – чеський журнал, що виходив у Празі в 1898 – 1914 рр.

статтю В. Гнатюка – Йдеться про статтю B. Гнатюка «Ze Lwowa (Ruska censura a ukrajinsky jazyk)» // Slovanský přehled. – 1903. – № 3. – S. 128 – 132; № 4. – S. 180 – 183 (Dopisy).

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 395.