Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Вільна Росія»

Іван Франко

Часопис під такою назвою має через кілька днів вийти у світ англійською мовою у Лондоні. Він видаватиметься при допомозі одного з недавно заснованих у Англії товариств друзів Росії. Його метою буде інформування Європи про те, що діється під царатом і що царат намагається приховати від цивілізованого світу…

Поки ця нотатка дійде до ваших рук, перший номер англійської «Вільної Росії» вже, мабуть, вийде. У виданні братимуть участь визначні діячі, поміж якими також Степняк, відомий автор «Підземної Росії», співпрацівник по російських справах кількох англійських часописів…

Вступна стаття схарактеризує прагнення революційних груп, що діють у царській імперії. їх програма дуже спрощена, щоб мати змогу залучити якнайширші кола прибічників.

Революційні групи, тенденції яких висвітлено у згаданій статті, хоч і соціалістичні, на економічному грунті покищо висувають тільки одну вимогу, а саме націоналізації землі; що торкається народностей під владою царату, «Вільна Росія» вимагає для них якнайширшої автономії і федераційних стосунків. Але й ці вимоги, такі скромні порівняно з попередніми радикальними програмами російських революційних груп, будуть висуватись як найближча мета акції в царській імперії. Головним буде прагнення добитись у Росії конституції. З цією метою повинні об’єднатись усі вільнодумні елементи, які страждають від деспотизму царату і зацікавлені в отриманні політичної свободи. Тому тепер для боротьби за «свободу Росії» цілком природною буде коаліція стихії революційних народностей, пригноблених царизмом. Без сумніву, така коаліція буде найреальнішою з усіх сил, які дотепер закликалися до боротьби з царатом.

Крім вступної статті, де буде викладено програму, яка тут подана коротко, перший номер англійської «Вільної Росії» має містити докладний, складений на підставі автентичних відомостей звіт про студентські заворушення, які недавно охопили більшість російських університетів. Далі буде подано біографію Сигиди, котру, як недавно повідомила європейська преса, засікли на каторзі.

Лондонська «Вільна Росія» спершу виходитиме раз на місяць.


Примітки

Вперше без підпису надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski» під назвою «Swobodnaja Rosja», 1890, 16 травня.

В українському перекладі друкується вперше.

Товариство друзів Росії – організоване В Лондоні 1890 р. російськими революціонерами-народниками.

Степняк (Кравчинський) Сергій Михайлович (1851 – 1895) – російський революціонер-народник, письменник. Один з ініціаторів «ходіння в народ» і організаторів партії «Земля і воля». Пропагував творчість Т. Г. Шевченка. Особисто був знайомий з Ф. Енгельсом, Г. Плехановим, Е.Л. Войнич, М. Павликом, М. Драгомановим.

Сигида Надія Костянтинівна (1862 – 1889) – українська революційна народниця. Брала участь в діяльності групи народовольців, створеної 1885 р. в Катеринославі. В листопаді 1889 р. на каторзі покінчила життя самогубством на знак протесту проти сваволі тюремників. П. А. Грабовський присвятив їй збірку поезій «Пролісок».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1985 р., т. 46, ч. 1, с. 582.