Start page

Ivan Franko

Encyclopedia of the life and works

?

"At the bottom" (1886)

Ivan Franko – «At the bottom

Cover and title page of the Polish translation
of Ivan Franko’s story "At the bottom"

Na dnie. Studium społeczno-psychologiczne przez Iwana Franko . – Lwów: Drukarnia polska, 1886. – 49 s. – Odbitka z «Przegłądu spolecznego».