Начальная страница

Иван Франко

Энциклопедия жизни и творчества

?

«Na dnie» (1886 г.)

Иван Франко – «Na dnie» (1886 г.)

Обложка и титульная страница польского перевода
повести И. Франко «на дне»

Na dnie. Studium społeczno-psychologiczne przez Iwana Franko . – Lwów: Drukarnia polska, 1886. – 49 s. – Odbitka z «Przegłądu spolecznego».