Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

До біографії Каспера Ценглевича

Іван Франко

В «Зорі» 1884 року в статті про польське повстання 1846 р. згадав я також про агітаторську діяльність Каспера Ценглевича серед руської молодіжі гімназіяльної в Самборі (1834 – [18]36) і серед руського люду в Золочівськім, Тернопільськім, Бродськім і др. округах. Там же напечатана була прислана о. Жарським одна незвісна досі пісня Ценглевича.

Нині подаємо другу його пісню, досі також незвісну, зложену в 1838 р., як твердить п. Броніслав Заморський, редактор «Ogniska Domowego» у Львові, у котрого хорониться її оригінал, писаний рукою Ценглевича з його звичайним підписом «Wasyl» (нагадую, що деякі його вірші 1848 р. печатані були в львівськім «Dzienniku mód paryskich» також під псевдонімом «Pielgrzym Bazyli»).

Вірш сей написаний тоді, коли Ценглевич, уйшовши з поліційної в’язниці у Львові, гонений всюди і улягаючи намовам приятелів, носився з думкою втікати за границю. Але, схоронившися до села Некваші до тамошнього священика Билинського, залюбився в його доньці і рішився остатись в краю. Став за челядника у коваля і вів дальше свою революційну пропаганду, поки його не зловлено і не осаджено в в’язниці. Також властитель Некваші Губицький з цілою своєю родиною служив справі повстання і робив, що міг, для охорони не тільки одного Ценглевича, але і всіх численних тоді агітаторів. Звісно, що й Теофіл Вишневський по катастрофі 1846 р. там шукав рятунку і в сусіднім Манаєві в пасіці зістав зловлений. Пісня Ценглевича, котру тут надаємо, звернена до згаданої вище попадянки руської Билинської і має надпись «Bud’ zdrowa!». Подаємо текст її зовсім вірно за оригіналом.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 8, 15 (27) квітня, с. 135 – 136, за підп.: І. Ф. Подається за першодруком.

Там же напечатана була прислана о. Жарським одна незвісна досі пісня Ценглевича. – Йдеться про пісню К. Ценглевича, яку опублікував І. Франко в журн.: Зоря. – 1884. – № 5. – 1 (13). III. – С. 37.

«Dziennik Mód paryskich» – періодичне видання, що виходило у Львові в 1840 – 1848 рр., згодом під назвами «Dziennik Polski» та «Tygodnik Polski».

Вірш сей написаний тоді, коли Ценглевич, уйшовши з поліційної в’язниці у Львові… – Йдеться про втечу Ценглевича з-під арешту і про переховування його по селах аж до 1841 р.

Некваша – (власне, Накваша) село, тепер Бродівського району на Львівщині.

…поки його [Ценглевича] не зловлено і не осаджено в в’язниці. – Йдеться про арешт Ценглевича у 1844 р. і засудження його до 20 років каторги, звідки він повернувся 1848 р.

Вишневський Теофіл (1806 – 1847) – польський революціонер, учасник польського краківського повстання 1846 р., страчений за наказом австрійського уряду у Львові в липні 1847 р.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 170 – 172.