Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Жорж Роденбах

Іван Франко

В перших днях січня с[ього] р[оку – 1899] вмер у Парижі Жорж Роденбах, один із видніших французьких поетів молодшого покоління. З роду бельгієць, роджений в Турне в Бельгії, він мав усього 43 роки. Від молодих літ, перейшовши до Парижа, він посвятив свої сили літературній праці. Його літературний доробок – три томики віршів, кілька томиків оповідань і ряд літературних студій, взірцевих з погляду на красоту мови і стилю, хоч не дуже глибоких, а також кілька драм, що були з невеличким успіхом виставлені на сцені. Важніші з його творів: «Bruges la morte» – прегарний опис бельгійського міста Брігге, «Musée des béguines», «Voyage dans les yeux», «Vies encloses», «Le regne du silence», «Jeunesse blanche».

Критики віддають високі похвали чистоті його характеру і високому настроєві його думок.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1899, т. V, кн. 1, с. 67.

I. Франко переклав поезії Ж. Роденбаха («Чари минулого» – «Літературно-науковий вісник», 1899, т. VI, кн. 4, с. 116; «Любовна літанія» – «Літературно-науковий вісник», 1902, т. XIX, кн. 9, с. 254).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 377.