Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Маковей О. Панько Олелькович Куліш.
Огляд його діяльності

Іван Франко

Примітка до публікації

По моїй думці, ті Кулішеві погляди ані самі собою не були вірні, навіть на [18]70-ті роки, ані для галичан не були ні на що придатні.

Невірний був його суд про Шевченка і про народну творчість, опертий на нерозумінні великої різниці між колективною, імперсональною творчістю і індивідуальною, повною огню поезією Шевченка.

Невірний був погляд Куліша і на галицьку літературу, погляд естетика, а не історика духового життя, для якого всяке письменство, виросле на певнім грунті і сплоджене умовами того грунту, має свою вартість.

А що ж позитивного давав Куліш у своїм посланні галичанам? Занехайте своє дотеперішнє письменство, занехайте Шевченка і вертайте до народної пісні, тобто в розумінні галичан, до того самого «Козак коня наповав, Дзюба воду брала», що вже раз, 1822 р., служив вихідною точкою галицько-руського національного відродження. І для чого се? Для того, що від 1822 р. те відродження в Галичині не сплодило нічого, що могло б було знайти ласку перед очима високого естетика Куліша.

Але тодішня галицька молодіж мала вже зовсім інші турботи. Її цікавили політичні, національні та економічні питання: централізм чи федералізм у Австрії, русько-польські відносини в Галичині, справа доріг, мостів, податків, шкіл у краю – і на всі ті справи Куліш не давав, бо й не міг дати, ніякої ради, а коли часом і давав дещо, то його ради знов були подиктовані його естетичним чуттям, а не основним розумінням предмету і незнанням місцевих галицьких потреб.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1900. – Т. 12. – Кн. 11. – С. 98, за підп.: Ів. Фр. Примітка стосується до такого твердження О. Маковея:

«…наведений уривок із якогось соборного послані» Куліша до галичан свідчим», що він дуже добре розумів відносини Галичини до України і подавав, хоч малому кружкові галичан, зібраному коло «Правди», немаловажні провідні гадки до роботи» (ЛНВ. – 1900. – Т. 12. – Кн. 11. – С. 98).

Подається за першодруком.

Наталія Тодчук

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 258 – 259.