Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Людвік Інлендер

Іван Франко

У Львові вмер у половині вересня Людвік Інлендер, один із найсвітліших репрезентантів молодшого покоління жидів, щирий приятель нашої народності, чоловік наскрізь чесний і з широкою освітою. В 1870-х роках належав до невеличкого кружка тих вільнодумців, що перші пристали до соціалістичних думок; у рр. 1880 – 81 разом з І. Франком працював над ширенням соціалістичних думок і загалом політичного та класового самопізнання серед львівських робітників і належав до організаторів перших робітницьких віч у Львові. В ту пору він щиро цікавився також нашим літературним рухом, дав часть накладу на видання Франкової новели «На дні», а в «Світі» була опублікована його гарна рецензія на перший том поезій Марії Конопніцької. Разом з Франком і покійним Б. Червенським він уложив також «Program socjalistów polskich і ruskich Galicyi Wschodniej», що був виданий у Женеві Лімановським з характерною «помилкою» – пропущення слова «ruskich» і з ще характернішою потім поправкою – пропущення також і слова «polskich». Покійний лишив прекрасну бібліотеку, багату особливо на книжки по суспільній економії.


Примітки

Вперше надруковано в «Літературно-науковому віснику», 1900 р., кн. 10, с. 62, разом з іншими некрологами у відділі «Хроніка і бібліографія».

Подається за першодруком.

Інлендер Людвік (1849 – 1900) – громадсько-політичний діяч і журналіст у Галичині. В 70-х роках XIX ст. вів соціалістичну пропаганду в робітничих гуртках самоосвіти у Львові. Разом з І. Я. Франком співробітничав у польській газеті «Praca».

Конопніцька Марія (1842 – 1910) – польська демократична письменниця, з 1883 р. редактор журналу «Świt» (Варшава). З 1902 р. жила в Галичині.

Разом з Франком і покійним Б. Червенським він уложив також «Program socjalistów polskich i ruskich Galicyi Wschodniej…» – Йдеться про першу в Східній Галичині партійну програму, яка 1881 р. вийшла в світ у Женеві під назвою: «Program socjalistów galicyjskich». Того ж року І. Я. Франко переклав її українською мовою під назвою «Чого хоче галицька робітнича громада».

Червенський Болеслав (1851 – 1888) – польський письменник і громадський діяч, один з перших організаторів соціалістичного руху в Галичині, автор революційної пісні «Czerwony sztandar» (1885).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 168.