Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пісня про Стадіона

Чи чули ви, люде добрі, що ся в Львові діє?

Скачуть німці по линовці, а лях ся з них сміє.

Нехай скачуть, нехай скачуть, най шиї покрутять,

Най з ляхами не деруться, нас не баламутять.

Ой хотів нас посварити німецький урядник:

Ім’я ему губернатор, а прізвище Стадник.

Свині ему було пасти, не галицькі діти:

Як ся вони розбрикали, не знав, де ся діти.

Через камінь в Запорожжі тече вода з шумом;

Ой сховайся, вражий сину, з німецьким розумом!

Най-но коваль молот возьме а вуголь піддує,

То, що німці накували, він гнеть перекує.

Єще будем в братній згоді мід і вино пити,

Урядників з краю гнати і з ляхами жити.


Примітки

Цю пісню про революційні події у Львові в 1848 р. І.Франко долучив до свого листа до М. Драгоманова від 2 січня 1885 р.

Стадіон фон Вартгаузен Франц Серафім (1803 – 1853) – реакційний австрійський політичний діяч, у 1846 – 1848 рр. – намісник цісаря в Галичині.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 518.