Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Буслаєв. Народна поезія

Іван Франко

Народная поэзия. Исторические очерки ординарного академика Ф. И. Буслаева. Санкт-Петербург, 1887, 8°, стор. 6 + 501.

Книжка академіка Буслаева вміщує шість монографій про народну поезію: з них чотири про російські билини і духовні вірші, одну про старофранцузьку Chanson de Roland і одну про іспанські романси про Сіда.

За винятком однієї, ці монографії були написані в 1861 – 1864 роках. У поясненні російських народних билин автор стоїть на позиціях школи Грімма і Мангардта, яка всі майже мотиви народної міфології та народної поезії розглядала як уособлення космічних явищ, в основному сходу і заходу сонця, літнього і зимового сонцестояння, фаз місяця, а також метеорологічних явищ, як бурі, грому, дощу тощо. У передмові до згаданої книжки сам п. Буслаєв визнає, що ця позиція є вже на сьогодні застарілою з огляду на нові дослідження, головним чином в порівняльно-літературному напрямку, і що Петербурзька академія видала тепер ці праці тільки як матеріал до історії наукових досліджень в галузі російських старожитностей і російської народності.

Зрештою, ці монографії (друковані свого часу в різних періодичних виданнях), незважаючи на застарілий уже науковий метод, вміщують багато цінних зауважень, влучних спостережень і вказівок, зате там, де автор залишає слизьке поле міфології, як це є уже в самій останній щодо часу написання монографії «Бытовые слои русского эпоса» (написано у 1871 р.), його праця не втратить ніколи справжньої наукової вартості.

Монографії про Роланда і Сіда є не оригінальними дослідженнями, а швидше популяризацією західноєвропейських досліджень, написаною на замовлення російських журналів; у теперішньому виданні можна було спокійно опустити ці праці, як такі, що не є жодним матеріалом до історії вивчення російської старожитності і народності.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в журн. «Kwartalnik historyczny», 1888 р., № 2, с. 273.

Подається в перекладі за першодруком.

Буслаєв Федір Іванович (1818 – 1897) – російський філолог, академік Петербурзької Академії наук з 1852 р., представник міфологічної школи у фольклористиці.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 216.