Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Товариш» (1888 р.)

Іван Франко – «Товариш» (1888 р.)

Титульна сторінка першого номера журналу «Товариш»

Львів: 1888 р. – 116 с.

Тут уміщені твори І. Франка: оповідання «Домашній промисл» (с. 3 – 13), переклади двох епіграм К. Гавлічка-Боровського (с. 30 – 31), нарис «Наша публіка» (с. 53 – 65), переклад «З жидівської поезії жаргонової» (с. 89 – 90), замітка «До біографії О. Федьковича» (передмова на с. 110, лист Ю. Федьковича до Данила Танячкевича, поч. 1863 р. – с. 111 – 116).