Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лист до І. О. Бодуена де Куртене (1904 р.)

Іван Франко – Лист до І. О. Бодуена де…

Автограф листа (польською мовою) І.Франка
до І. О. Бодуена де Куртене від 18 лютого 1904 р.

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 224 – 225.