Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ст. Руданський. Пісня кріпачки над дитиною

Іван Франко

Гарну сю пісню, важний причинок до пізнання поетичної творчості пок[ійного] Руданського, одержали ми від в[исоко]пов[ажаного] Бориса Познанського, переписану з пам’яті. Коли вона була написана і як дісталась до п. Познанського, він не пише. Ми чули, що після пок[ійного] Руданського остались в рукописі трохи що не цілі два томи поезій, між котрими находилась і одна велика поема високої стійності п[ід] з[аголовком] «». Пісня отся каже нам догадуватись, що і в тих рукописях мусило міститись багато дорогоцінних перел. Невже-таки вони пропадуть, блукаючи по руках земляків? А поки що нехай буде щира подяка п. Познанському, що хоч отсю пісню вивів на світ Божий.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 2, 15 (27) січня. І. Франкові належить примітка на с. 26 – 27, за підп.: Ред. «Зорі».

Твір С. Руданського «Пісня кріпачки над дитиною» у рукописній збірці «Співомовки козака Вінка Руданського: Книжка друга, 1857, 1858 і 1859» мав назву «».

Подається за першодруком.

Познанський Борис (1841 – 1906) – український етнограф та громадський діяч.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 594.