Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Причинок до українського віршописання XVIII в.

Іван Франко

В закупленім недавно для бібліотеки Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка рукописнім Четверо-євангелію, писанім у XVII віці (докладний опис подамо пізніше), маємо перед текстом старого рукопису обрізок картки з XVIII віку, на якій була написана інтересна вірша на Воскресеніє. На жаль, якась пізніша рука відрізала долішню більшу половину сеї картки разом з віршею, з якої таким робом на обох боках картки лишилося тільки на стор. recto 11, а на стор. verso 12 рядків. Подаємо тут сей уривок у тій надії, що, може, десь у якім іншім рукописі віднайдеться й цілість.

Вѣршъ на воскрніе.

По трехъ днехъ востану, яко реклъ Сптель,

Дне зистилъ слово свое окупитель.

Архіерее лестцемъ его звали,

Да се исполнитъ, вѣри не давали.

Слово, синъ бжій додержалъ имъ слова,

А ихъ лживіа завстидила мова.

Ибо и земля мимоити може,

А что ти рекнешъ, та ста има Бже.

И вставшие ко реклъ: миръ вамъ,

А ви ся с того мира тѣште люде, так буде,

В[o] мирѣ мира долго заживайте

(Далі більша половина картки вирізана; на обороті читаємо:)

Воскрес из гроба ХС цръ міра,

Сицева наша восточная вѣра.

ко Іона три дни бы в[о] китѣ,

Китъ не можаше его поглотиты.

Іона Хс три дны былъ в[о] гробѣ,

И сам адъ блга Ха не озлобѣ.

Не моглъ полкнути гробъ влку гроба,

Возврати Хрта адова оутроба.

З лихвою еще нужно возвратиты,

Мртвымъ даде ся на Ха смотрѣты.

Мртвыми Хс в гробахъ обладаетъ,

Полныи костми гробы испражняетъ.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: ЗНТШ. – 1906. – Т. 69. – Кн. 1. – С. 168 – 169 (Misc.), за підп.: Подав Іван Франко.

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 675 – 676.