Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З’їзд літератів і артистів

Іван Франко

З’їзд літератів і артистів польських має відбутися у Львові літом сього року під час вистави. З’їзд поділений буде на секції: літературну, журналістичну і артистичну, наради і реферати займуть 2 – 3 дні, а опісля відбудуться екскурсії. Для рефератів зголошено вже цілий ряд тем, між котрими є деякі інтересні і для нас, н[а]пр[иклад], про стан етнографії руської і польської, про популярну літературу руську і польську і т. и.

В руських кружках давно вже висказано бажання, щоб і русько-українські робітники пера могли при нагоді сеї вистави з’їхатися і бодай пізнатися особисто та обмінятися думками; вже се одно, без сумніву, причинилось би дуже багато до оживлення літератури і до нав’язання тепліших, товариських зносин між нечисленною ще у нас, а розкиданою по широчезних обширах пишучою братією.

Та здається, що сі думки так і полишаться в крузі побожних мрій; бодай досі у Львові ніхто не подумав ані о зав’язанні комітету, ані о нав’язанні кореспонденції з позальвівськими людьми в цій справі. А прецінь здається, що такий з’їзд був би у нас не менше, коли й не більше потрібний, ніж у поляків, і ми певні, що навіть якби він випав і як скромно, був би дуже пожиточний.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1894 р., т. 1, кн. 2, с. 315 – 320, без підп. Авторство: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. – Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. – К., 1928. – С. 328.

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 420 – 427.