Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Смерть Юрія Федьковича

Іван Франко

Осип-Юрій-Ігор Гординський-Федькович, перший із сучасних руських поетів, гідний наступник Шевченка, помер позавчора в Чернівцях від вибуху крові, проживши 54 роки.

Ця велика втрата для братнього народу перейняла нас глибоким смутком, адже був то першорядний талант, справжній поет з Божої ласки, щирий русин, неприятель московського монгольства, а тому приязний до нашої народности, шляхетні ідеї якої як поет зумів тим краще відчути.

Народжений 1834 року в селі Сторонець на Буковині, 18-літнім хлопцем у 1852 році був взятий до війська і, перебувши кілька років в Італії, повернувся на батьківщину офіцером. Тут, у Чернівцях, у будинку урядника Нойбауера познайомився із освіченим русином Кобилянським, і той схилив його до писання руською мовою, адже до цього часу Ф[едькович] робив поетичні спроби німецькою мовою. Тоді-то для Кобилянського написав кілька гарних думок.

У 1861 році бачимо його знову в австрійському війську в Трансільванії; повернувши звідти, осів спершу в рідному селі, а згодом у Чернівцях, де залишався до кінця життя. 1862 року видав свої поезії, а талант, який виявив при цьому, надав йому одразу значення і популярности. Віршем і прозою друкувався багато в «Вечерницях», «Ниві», «Меті», «Правді». Його прекрасні новели з сільського та військового життя є справжніми перлами. Писав також драму («Довбуш») і комедії («Село Фармазони»), які знайшли визнання.

Останнім часом мало робив для літератури, віддавався журналістиці як редактор «Буковини»; в цьому часописі зайняв суто народну позицію.

Слава великому талантові, вірному синові Русі! Вічная йому пам’ять!


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1888, № 13, 13 січня, s. 5, під назвою «Osip Jerzy Igor Hordyński-Fedkowicz», без підп.

Того-таки 1888 р. в журн. «Prawda» (31/19. III. – S. 152 – 153) I. Франко надрукував польською мовою некролог «Osip Hordynski-Fedkowicz (Wspomnienie pośmiertne)», за підп.: Iwan Franko. Обидва матеріали перегукуються своїм змістом із працею І. Франка «Молодий вік Осипа Федьковича».

Так, у праці «Осип Гординський-Федькович (Посмертна згадка)» автор писав:

«Літературну працю українською мовою Федькович розпочав ще 1859 р. у Чернівцях, де після повернення з Італії познайомився з професором Нейбауером, великим знавцем і любителем німецької літератури, а також з українцем Антоном Кобилянським, великим оригіналом і гарячим прихильником національного напрямку в літературі. Цей же Кобилянський видав у 1860 р. перші твори Федьковича – кілька вдалих віршиків – як додаток до своєї полемічної брошури «Слово на слово до редактора “Слова”».

У некролозі «Осип-Ігор-Юрій Гординський-Федькович» читаємо:

«<…> перебувши кілька років в Італії, повернувся на батьківщину офіцером. Тут, у Чернівцях, у будинку Нойбауера познайомився з освіченим русином Кобилянським і той схилив його до писання руською мовою».

Цей та інші перегуки у текстах дають підстави вважати автором некролога «Осип-Ігор-Юрій Гординський-Федькович» І. Франка. Авторство зафіксовано у вид.: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – с. 209; див. також: 27, 399. Подається за першодруком у перекладі.

… помер позавчора у Чернівцях… – Федькович помер 11 січня 1888 р.

Нойбауер Ернст-Рудольф (1828 – 1890) – німецький поет і журналіст, викладач Чернівецької гімназії. Автор збірок «Lieder aus Bukowina» (1855), «Erzählungen aus der Bukowina» (1868), багатьох статей з історії й культури українського народу. Протягом 1862 – 1867 рр. видавав у Чернівцях газету «Bukowina».

Кобилянський Антін (1837 – 1910) – український культурно-освітній діяч, публіцист, лікар, винахідник. Один із авторів, редактор і видавець брошур «Слово на слово до редактора “Слова”» і «Голос на голос для Галичини» (обидві – 1861), у яких виступав проти язичія. У «Слові на слово…» вперше було опубліковано українські вірші Ю. Федьковича.

«Вечерниці» – літературно-громадський тижневик народовського спрямування, виходив у Львові продовж 1862 – 1863 рр. У ньому Федькович надрукував свої оповідання «Люба-згуба», «Серце не навчити», «Штефан Славич».

«Нива» – літературно-публіцистичний журнал, виходив у Львові 1865 р. Федькович опублікував у ньому свої оповідання «Сафат Зінич», «Побратим», «Три як рідні брати».

«Мета» – літературно-політичний журнал, виходив у Львові продовж 1863 – 1865 рр. Федькович опублікував у ньому свої поезії, оповідання «Таліянка», «Стрілець».

«Село Фармазони» – насправді назва цього твору така: «Фармазон, або Як то тридцять срібнярівських господарів записалося чортові і як то они за сім літ, сім місяців і сім неділь дуже збагатіли: Красна і правдива повість для розумних господарів» (1873). Цей твір не є оригінальним – Федькович здійснив переробку новели швейцарського письменника Йоганна-Генріха-Даніеля Цшоке (1771 – 1848) «Das Goldmacherdort».

«Буковина» – газета, що виходила у Чернівцях з 1885 до 1910 р. Федькович був її редактором упродовж 1885 – 1888 рр,

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 200 – 201.