Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гліб Успенський

Іван Франко

Гліб Успенський – один з найвидатніших сучасних російських письменників, неперевершений знавець дрібноміщанського і сільського життя, автор багатьох нарисів і повістей, частково перекладених на інші мови (українську, німецьку і французьку), – невиліковно захворів – збожеволів.

Це величезна втрата для російської літератури і російського суспільства. Успенський був оригінальним белетристом, публіцистом і, абстрагуючись від нечітких позицій народництва або ідеалізації простого народу, був гарячим прихильником поступу. Важка меланхолія, яка панує в усіх його статтях, поглинула тепер розумове самовладання цього письменника.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1892, 27 серпня, с. 4, без підпису. Українською мовою вперше надруковано М. С. Возняком у кн.: Іван Франко. Статті і матеріали. Збірник четвертий, вид-во Львівського університету, 1955, с. 224 – 225. У статті цього збірника «Іван Франко – популяризатор передової російської літератури» М. С. Возняк стверджує, що допис «без сумніву належить Франкові». Подається за першодруком в українському перекладі.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 304.