Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ювілей Льва Толстого

Іван Франко

Гр. Лев Толстой, відомий російський письменник, відзначав минулої суботи річницю свого народження. З цієї нагоди був іменований членом-кореспондентом Академії наук у Петербурзі і почесним доктором усіх університетів Росії, за вийнятком Варшавського. Письменницька діяльність Толстого триває 42 роки.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurier lwowski, 1893, № 259, 18 вересня, s. 3, без підп. Авторство: Возняк М. С. До теми «Іван Франко – популяризатор передової російської літератури» // Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1955. – Зб. 4. – С 225; Передруковано в українському перекладі М. Возняка: Там само. – С 225.

Подається за першодруком у перекладі М. Легкого.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 408.