Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З похорону Шашкевича

Іван Франко

До поданого в нас опису похорону Шашкевича додаємо сьогодні деякі деталі. Депутацій було 70, а кількість учасників «Діло» нараховує 10 000. Характерним є те, що переважала тут руська інтелігенція, яка зібралася з усіх закутків краю. Селян було не більше, ніж кілька сотень. Такого чисельного з’їзду інтелігентних світських і духовних русинів Львів, мабуть, ще ніколи не бачив.

Похоронний обряд провадив митрополит Сембратович разом із прелатом Сегалевичем. З-поміж усіх вінків найбільшу увагу привертав вінок від жінок Стрийського повіту, складений із зелені та візитних карток. Цей вінок залишився згодом як експонат у музеї «Просвіти». Домовину з прахом поета від ридвану до гробівця несло духовенство.

Загально зауважено, що промова о. Мриця над труною поета була млява і позбавлена запалу. Натомість слово п. Романчука вразило слухачів до глибини душі. Від молоді не промовляв ніхто. Лише редакція «Народу» в Коломиї випустила коротку відозву з метою роздати її учасникам похорону. Відозва згадувала переслідування, яких за життя зазнав поет від своїх духовних зверхників; і звернулася до руської ієрархії, аби вона, пам’ятаючи долю Шашкевича, віднині не переслідувала руської прогресивної думки, не забороняла видань, що прагнуть піднесення народу. Як відомо, видана Шашкевичем книжечка «Русалка Дністрова», від якої розпочинається відродження галицько-руського письменства, була також першою руською книжкою, котра стала жертвою духовної цензури і пролежала у сховку до 1848 року. П[ан] Романчук у своїй промові згадував також урядову цензуру, яка разом із духовною пригнічувала перші спроби відродження в народному дусі.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1893, № 305, 3 листопада, s. 3, під назвою «Z pogrzebu Szaszkiewicza», без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С. 86; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 259.

Подається за першодруком у перекладі.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 409 – 410.