Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Засідання етнографічно-статистичного кружка]

Іван Франко

Засідання Етнографічно-статистичного кружка відбулося минувшої неділі в кімнаті «Академічного братства». В сім другім році свого існування Кружок розвивається дуже гарно, скріпившися значним числом нових і охочих до праці членів.

На недільнім засіданні відчитав товариш Яр. Романчук цікавий розбір найкращої з наших дум історичних «Про побіг Самійла Кушки із турецької неволі». Головну увагу звернув прелегент на історичну основу думи, а властиво на те, що знаємо з історичних джерел про особу і судьбу Самійла Кушки. В тій цілі зібрав він всі замітки о нім в джерелах історичних, притягнув до порівняння також брошуру італіянську з р. 1643, розказуючу про побіг з турецької неволі якогось Симоновича і про захоплення турецької галери, і дійшов на підставі всіх тих свідоцтв до такого виводу, що дума про побіг Самійла Кушки повстала пізніше, може в половині XVII віку, із зілляння двох різних фактів (заполонення Кушки і побігу Симоновича), котрі причеплено до одної особи.

В дискусії, котра опісля над тим предметом вив’язалась, звернув товариш Франко увагу на те, що дати хронологічні в джерелах дуже розходяться, що коли після одних (за котрих повагою пішли видавці «Історичних пісень малоруського народу») побіг Самійла з неволі припадає на р. 1599 або 1600, а смерть того ж Самійла на кінець 1601 або на початок 1602 р., то після других Кушка (вправді не Самійло, але якийсь Денис) брав участь в битві під Цецорою (1620), де й зістав полонений, так що його побіг припав би на час около р. 1640, – отже, майже рівночасно з написанням італійської брошури. Показалася затим конечність провірити ще раз хронологію свідоцтв історичних, вияснити суперечності в іменах, вислідити джерело брошури італійської і т. д. Тов[ариш] Кулачковський радо прийняв на себе той труд і прирік по переведенні дальших дослідів здати справу о них на котрім з пізніших засідань.

Дальше обговорено справу збирання бібліографії матеріалів етнографічних і статистичних, і кількох товаришів прийнялося в тій цілі працювати в бібліотеках. Затим прийнялись товариш Ник. Шухевич приладити справоздання з праці пані Єфименкової «Трудовое начало в юридических воззрениях русского народа», а товариш Колесса з праці Оскара Кольберга «Pokucie». Деякі товариші зложили до архіву Кружка кілька зошитів народних пісень, зібраних на вакаціях, при чім рішено напечатати в часописях завізвання до всіх русинів, дбаючих о пізнання життя і світогляду нашого народу, щоби при надходячих Різдвяних святах пильно списували колядки і щедрівки, живучі в устах народу, ті прастарі пам’ятки нашої мітології і історії, з котрих досі мала тільки часть стала звісною в печаті. В кінці прийнято до відомості, що перший том творів Навроцького вже майже готовий і найдальше за тиждень може появитись на світ.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло, 1884 р., № 135, 22 листопада (4 грудня), с. 3, за підп,: Мирон.

Подається за першодруком.

Романчук Ярослав (? – ?) – український громадський діяч, публіцист, історик.

Кішка (Кошка, Кушка) Самійло (? – 1602) – кошовий отаман запорозьких козаків (1600 – 1602), походив з брацлавського роду Котків, або Кошичів. Проводив лояльну політику щодо польського уряду з наміром повернути втрачені козацькі привілеї. У 1602 р. з 2 тис. козаків брав участь у Лівонській війні й загинув у битві під Феліном. Герой козацької думи, що оспівує його втечу з багаторічної турецької неволі.

Цецора – поселення на території Молдавії. У битві під Цецорою 1620 р. турки розбили і знищили загін гетьмана Станіслава Жолкевського, після чого військо султана Османа II рушило на українські й польські землі.

Кулачковський – Імовірно, йдеться про Кулачковського Ярослава (1863–1909), українського економіста у Галичині, москвофіла.

Шухевич Микола (Николай) – львівський адвокат.

Кольберг Оскар (1814–1890) – польський етнограф і композитор. Уклав 40-томне зібрання «Lud, jego zwyczaje, sposob zycia, mowa і t. d.», у якій 8 томів присвячено етнографічним матеріалам із Західної України.

Наталія Тодчук

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 122 – 123.