Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1884, № 15 – 16, с. 122 – 123; № 17, с. 133 – 134; № 18, с. 142 – 143; № 19, с. 153 – 154, № 20, с. 168 – 169. У тому ж році стаття надрукована по-польськи: «Szczątki pierwotnego światopoglądu w ruskich i polskich zagadkach ludowych». – «Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych», 1884. Dodatek miesięczny. Półrocze drugie, s. 103 – 119.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 332 – 346.