Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Видання Наукового товариства імені Шевченка

Іван Франко

Наукове товариство імені Шевченка у Львові видало, власне, два нових томи своїх наукових праць, а саме сьомий том «Записок» і перший том «Етнографічного збірника», обидва за редакцією проф. М. Грушевського.

У сьомому томі «Записок» знаходимо три оригінальні розвідки: працю про «Адельфотес», першу граматику грецької мови, видану на слов’янських землях, а саме у Львові 1591 р., пера К. Студинського; передрук з 1494 року з примітками проф. Грушевського; і нарешті, математичну розвідку молодого вченого Вол. Левицького «Еліптичні модульні функції».

У рубриці «Miscellanea» – звіт проф. Грушевського про Бродівського повіту, причинок до проблеми початку почаївської друкарні А. Щуровського, вірш про Барську конфедерацію, якого д-р Ів. Франко виписав із рукописів бібліотеки Оссолінських і прокоментував, нарешті, причинок до питання про час написання «Історії русів» Ів. Белея.

Майже половину книжки займає дуже старанно ведений критично-бібліографічний розділ; тут «Записки» ідуть слідом за «Квартальником історичним».

«Етнографічний збірник», перший том якого, власне, з’явився, відведений для публікування первісного матеріалу, зібраного з уст руського народу. Більшу половину даного тому займає збірка чарівних казок, що їх записав у селі Берлині поблизу Бродів молодий руський етнограф Й. Роздольський. Його записи, зразкові у мовному плані, упорядкував і оздобив покликами до аналогічних творів інших народів д-р Іван Франко. Вміщено сюди 25 казок; це лише частина багатого зібрання п. Роздольського. Далі маємо в цьому томі опис свят Різдва Господнього в чорноморських козаків (з портретом козака) пера М. Крамаренка, збірку українських анекдотів Шевченка і етнографічний питальник,


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1895, № 297, 26 жовтня, s. 5 – 6, за підп. І. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

…працю про «Адельфотес»… – праця К. Студинського має назву «”Адельфотес”, граматика, видана у Львові в р. 1591».

Студинський Кирило Йосипович (1868 – 1941) – український літературознавець і громадський діяч; член НТШ і ВУАН; професор Львівського університету. Автор понад 500 праць (переважно з літературознавства).

Левицький Володимир (1872 – 1956) – український математик, фізик і педагог; член НТШ. Автор понад 30 наукових праць з теорії функцій та теоретичної фізики, а також підручників з фізики й алгебри для гімназій.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 485 – 487.