Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пам’ятки українсько-руської мови і літератури

Іван Франко

видає Комісія Археографічна
Наукового товариства імені Шевченка.
Том І. Апокрифи старозавітні, з рукописів українсько-руських зібрав, упорядкував і пояснив др. Ів. Франко. У Львові, 1896.

Отся книга містить 339 сторін тексту, 54 сторони покажчиків і 66 сторін передмови. Тексти взяті, з виємком одного-однісінького, з наших галицько-руських рукописів і оповідають усю старозавітну біблійну історію та в спосіб, зовсім відмінний від Біблії.

Є тут і казки на біблійні теми, і описи місць, відмінні від біблійних, і біографії осіб, про котрих у Біблії знаходиться хіба маленька згадка, і поучення та пророцтва, зовсім не подібні до тих, що знаходяться в Біблії. Все те – переважно старі візантійські або грецькі, а навіть сирійські та жидівські твори, що разом з християнськими та жидівськими впливами приходили й до нас, були перекладувані зразу на церковну, а з часом на мову, близьку до народної, а разом з живішою мовою перероблювані щораз свобідніше. Багато подробиць із тих творів перейшло і в уста народу.

Покажчик таких фольклорних мотивів, доданий до текстів, улегшить досліди в тім напрямі. В передмові автор обширно пояснює літературну історію тих текстів і зупиняється особливо довго над Палеєю, вельми цікавим староруським твором, про котрий досі у нас в Галичині навіть учені такі, як пок[ійний] Огоновський, мали дуже неясне виображення. Книжка коштує 2 гульд[ени].


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Житє і слово. – 1897. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 95 – 96 (Нові книжки), за підп.: І. Франко.

Подається за першодруком.

Огоновський Омелян Михайлович (1833 – 1894) – український лінгвіст і літературознавець, письменник і громадський діяч, народовець.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 61 – 62.