Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Зів’яле листя, лірична драма Івана Франка

Іван Франко

Під таким заголовком вийшла в друкарні Ставропігійській збірочка віршів, що становлять одну цілість.

Є се немов невеличка новела – історія нещасливої любові одного молодого чоловіка, змальована ліричними віршами. Цілість складається з трьох серій віршів; перша серія під таким самим титулом була вже друкована в збірці віршів того самого автора п[ід] з[аголовком] «З вершин і низин».

Деякі вірші з другої серії були друковані в «Житті і слові» 1896 р. Книжечка видана на гарнім папері і в гарній оправі, коштує 1 г[ульден] 20 кр[ейцерів].


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Житє і слово. – 1897. – Т. 6. – Кн. І. – С. 95 (Нові книжки), без підп. Авторство вказане в річному покажчику змісту.

Подається за першодруком.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 61.