Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Новознайдені пам’ятки старовини

Іван Франко

При розкопах старинного Вавилона, які від кількох літ провадить німецька експедиція під проводом д-ра Кольдевея, віднайдено недавно статую царя Сальманассара II.

Франсуа Кімон (Cumont), бельгійський учений, автор капітальної праці про культ Мітри, віднайшов у монастирі Сумелям у Трапезунді незвісний досі твір отця церкви Іполита Римського п[ід] з[аголовком] «Притча отця нашого Іполита Римського про теперішнє життя людей і про змію».

Зміст тої притчі ось який: у одного чоловіка в дворі живе їдовита гадюка. Він хоче вбити її, але знаходить у її гнізді червінця і дарує їй життя, надіючися на дальші скарби. Раз по разу вбиває гадюка своїм укушенням його коня, слугу, сина й жінку, і за кождим разом чоловік, знаходячи більші скарби в її гнізді, дарує їй життя, поки нарешті не гине й сам, укушений гадюкою. До сеї притчі додано багато алегоричних пояснень та наук.


Примітки

Уперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1904. – Т. 25. – Кн. 2. – С. 119 («Хроніка і бібліографія»), за підп: І. Ф.

Подається за першодруком.

При розкопах старинного Вавилона… – Археологічні розкопки у Вавилоні проводились у 1899 – 1917 рр.

Кольдевей – німецький археолог, який проводив розкопки шумерського міста Шуруппака, де було виявлено стародавню бібліотеку, та передмістя Вавилона, де знайдено 49-метрову статую ассирійського царя Сальманассара.

Сальманассар II – асирійський цар (960 – 824 до н. е.); воював проти союзу дванадцятьох міст, брав данину з Тиру та Сидону.

Кімон Франц (Валері-Марі; 1868 – 1947) – бельгійський археолог і філолог, професор університету в Генті (1892 – 1910), куратор Брюссельського Королівського музею (1899 – 1912). З метою астрономічних досліджень здійснив експедиції до Сирії і Туреччини. Автор фундаментальних досліджень з історії релігії, зокрема праць, присвячених вивченню романських язичницьких культів. У монастирі Сумелям неподалік Трапезунда знайшов грецький текст притчі про гадюку в домі.

Мітра – в давнину один з головних індоіранських богів, бог денного світла, чистоти й правди. З VI ст. до н. е. культ Мітри поширився в Малій Азії та Дворіччі. Згодом виникла особлива релігія – мітраїзм, що поширилася в елліністичному світі, з I ст. н. е. – в Римі, з II ст. – в усій Римській імперії. У II – IV ст. мітраїзм був одним з головних суперників християнства, яке запозичило в нього, зокрема, міфи про непорочне зачаття, про воскресіння з мертвих, віру в друге пришестя Христа та кінець світу, обряд причащання тощо.

Трапезунд (Трабзон) – місто в Туреччині, засноване у VIII ст. до н. е., у 1204 – 1461 рр. – столиця Трапезундської імперії.

Іполит Римський (III ст.) – римський єпископ, теолог і письменник, більшість творів якого присвячено полеміці проти різних єретичних течій у християнстві. Переважно жив поза Римом через панування у ньому різних єресей. По смерті визнаний християнською церквою святим.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 430.