Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ukrainica в чужих часописях

Іван Франко

У ч. 146 видання «Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos. philol. und hist. Klasse» помістив д. Голлоб детальний опис усіх грецьких рукописів, що містяться в бібліотеках Австрії, в тім числі й звісного рукоп[ису] 827 біб[ліотеки] Оссолінських у Львові, одної з пам’яток греко-слов’янської школи при львівській Ставропігії при кінці XVI в. Автор показує, що поміщений у тім рукописі текст Нілових апофтегм має немало уступів, незвісних у дотеперішніх друках сього автора.

В січневій книжці женевської «Bibliotheque universelle et Revue suisse» за 1904 р. помістив паризький професор Луї Леже статтю «Souvenirs d’un slavophile» («Спомини слов’янофіла»), де характеризує «деякі типи недоумків та авантюрників».

У книжці за вересень до жовтня минулого року журналу «Revue des Bibliotheques» подав д. А. Гавкін (A. Haffkine) деякі уваги про публічну бібліотеку в Харкові.


Примітки

Уперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1904. – Т. 25. – Кн. 2. – С. 118 – 119 («Хроніка і бібліографія»), за підп.: Ів[ан] Фр[анко].

Подається за першодруком.

«Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos. und hist. Klasse» – «Бюлетень (хроніка) засідань імператорсько-королівської Академії наук у Відні. Серія філософсько-історико-філологічна». Видавався у 1848 – 1966 рр.

…школи при львівській Ставропігії... – Йдеться про школу, яка функціонувала при Львівському Ставропігійському (Успенському) братстві, заснованому у 80-х роках XVI ст.

Нилові апофтегми. – Ймовірно, йдеться про трактати Нила Синайського (друга половина IV ст. – бл. 450), синайського монаха, константинопольського префекта, автора філософсько-богословських трактатів та численних листів.

«Bibliotheque universelle et Revue Suisse» – журнал, що видавався в Женеві у 1858 – 1924 рр.

Леже (Легер) Луї (1843 – 1923) – французький філолог-славіст, історик; професор слов’янознавства в Колеж де Франс (Париж). Автор праць «Слов’янський світ» (1873), «Кирило і Мефодій» (1868), «Історія Австро-Угорщини» (1879), «Листи з Парижа» та ін.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 430.