Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З Наукового Товариства ім. Шевченка

Іван Франко

Засідання філологічної секції відбулося дня 8 падолиста, в п’ятницю. На жадання референта, проф. Івана Верхратського, якому стан здоров’я не позволяє виходити з дому, засідання відбулося в його помешканні.

Присутні були голова секції др. Ів. Франко і члени – проф. Кирило Студинський, проф. д-р Осип Маковей та радник Олександр Барвінський. Проф. Верхратський предложив для збірника секції свою працю під заголовком «Говор батюків», якої вступну часть відчитав.

У тій вступній часті вказано поперед усього територію того говору, що обіймає повіт Жовківський, Городецький та Яворівський, а далі визначено дуже докладно та подрібно найважніші язикові особливості того говору в голосівні, відмінах та складні. Автор зазначив, що меж того говору докладно означити не можна, що язикові особливості, спостережені ним у одній місцевості, не держаться постійно не тільки в тій самій місцевості, але навіть у говорі того самого чоловіка.

Язикові спостереження, роблені автором протягом кількох літ і в різних місцевостях, упорядковані систематично з зазначенням тільки місцевості, а не часу занотування даного язикового явища.

Окрім сеї і вступної часті, яка дає загальну характеристику сього говору, праця проф. Верхратського дає поперед усього граматику сього говору, потім збірки оповідань, приказок, загадок та пісень, записаних із уст народу в означених місцевостях. Працю по невеличкій дискусії одноголосно прийнято до друку.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло. – 1912. – № 255. – 12. XI (30. X). – С. 7, за підп.: І. Ф.

Подається за першодруком.

«Говор батюків» – праця І. Верхратського, видана у Львові 1912 р.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 902.