Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Критичні письма о галицькій інтелігенції

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано у зб. «Молот», 1878, с. 80 – 93.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 74 – 93.