Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Моя пісня

Моріц Розенфельд

Переклад Івана Франка

(із збірки «Lieder des Ghetto»)

О вірте, не золота бренькіт мені

Викликає з серця пісні,

Не ласка панів та принуки

Настроюють струн моїх згуки.

Тільки рабське зітхання й стогнання

Викликає мій спів,

Те горюче співання й благання

За моїх убогих братів.

Отак зійшла юність, неначе у сні,

І мужа знесилюють труди.

Чим можуть за теє віддячить мені

Убогії люди?

У них лише сльози за сльози тепер

Замість золотої мамони;

На сльози то я мільйонер

І плачу за мільйони!


Примітки

Lieder des Ghetto von Morris Rosenfeld. Autor – Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von E. M. Lilien. Berlin: Fünfte Auflage, [без року].

Вперше переклад опубліковано в «Неділі» (1911, 11 червня). Подається за виданням: Франко І. Твори. 1929. Т.27. С.342.

Чому цей короткий твір, суворо витриманий в дусі класової боротьби бідних експлуатованих євреїв проти багатих євреїв-експлуататорів, підпав під заборону – нині здогадатись неможливо. Певно, російським комуністам на той час обридли всякі євреї, і бідні, й багаті – от і викреслили їх усіх разом з їхньою класовою боротьбою.

Як би там не було, переклад не був включений до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо його з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).