Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.12.1886 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 14/ХІІ 1886

Шановний добродію!

Недобру новину мушу Вам донести. Ви повинні були вичитати в «Ділі», що проспект «Поступу» конфісковано. Не доручено мені ще мотивів тої конфіскати, а проте зачуваю, що поліція лагодиться конфіскувати мені номер за номером, придираючись до чого-небудь. Небагато б я дбав на таку погрозу, коли б у мене було грошей доволі на те, щоб видержати боротьбу, от як, напр., видержує «Przegląd społeczny».

Але з грішми у мене круте діло. Я мав згоду з одним чоловічком, котрий обіщався пособити при виданні перших н[омерів], доки діло не стане на власних ногах; конфіската проспекту і вражда наших людей, не стільки старших, скільки молодших, колишніх прихильників і співробітників «Молота» і «Світу», знеохотили його, і він не хоче нічого дати на видання. От я й задумав по конечності змінити план і замість місячного журналу видати альманах в 25 – 30 листів. Альманах цензурі не підлягає, значить, і ризико при ньому далеко менше, то й підмогу або й кредит легше на нього роздобути, як на журнал.

А зміст і напрям, звісно, остаються ті самі, не виключаючи і назви. Я бажав би випустити книжку найдалі перед великодніми святами, а коли б вона оплатилася і розійшлась, то літом видати ще й другу і таким робом підготовити грунт новому журналові.

Надіюсь, що Ви, зважаючи на тяжкі пресові обставини у Львові і на мої власні не легші, усправедливите таку зміну плану і не відмовите своєї помочі альманахові, котрий я бажав би уложити в такій формі, як бувають книжки великих журналів, т. є. щоб, крім ширших праць літературних, наукових та критичних, при кінці посвятити значне місце сучасній хроніці: кореспонденціям про життя народу і інтелігенції укр[аїнської], обговорці важних справ крайових, критиці праць товариств і партій і хроніці науковій і т. ін.

Друк думаю розпочати вже сими днями; на чільне місце хотів би я покласти Мирного драму «Лимерівна» (далеко кращу від «Перемудрив»), котру львівське намісництво заборонило поставити на сцені з причин, нікому не звісних. Коли б можна було, то після драми пішла б Ваша стаття про Костомарова, а затим мій роман. П[авли]кові «Читальні» і Остапова робота тож увійдуть туди, хоч, може, не цілі відразу.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 216 – 217.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1376).

Ви повинні були вичитати в «Ділі»… – Газета «Діло», 1886, 4 грудня, у рубриці «Новинки» повідомила про конфіскацію 2 грудня 1886 р. державною прокураторією проспекту місячника «Поступ».

…Ваша стаття про Костомарова… – Стаття про М. І. Костомарова, яку М. Драгоманов обіцяв написати для журналу «Поступ» у листі від 7 листопада 1886 р. (Матеріали, с. 207).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 92 – 93.