Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Народні повір’я, зв’язані з народженням дитини

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Літературна спадщина: Іван Франко. – К., 1956. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 337 – 350, під назвою публікатора М. С. Грудницької, Автограф: ІЛШ, ф. 3, № 575. Цю незакінчену наукову працю І. Франко написав орієнтовно 1879 р., на початку загального зошита, яким користувався у 1879 – 1882 рр.

Подається за автографом (за винятком закреслених місць).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 572 – 578.