Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Передмова до другого тому [1908 р.]

Іван Франко

Оцей другий том збірки галицько-руських народних приповідок виходить у трохи більшім об’ємі від першого, бо хотілося докінчити букву П. Сей том оброблений тою самою методою, що й перший, а з того, що вмістилося в ньому, виясняється надія, що решта матеріалу вміститься в однім томі такого самого або трохи більшого об’єму. Бажалося б при кінці крім досить уже багато назбираних доповнень до першого і другого тому подати також доповнення варіантів і покажчик бодай найважніших слів, ужитих у приповідках, щоб показати, який багатий і важний скарб вносять приповідки в скарбівню нашої мови і який широкий та високий образ дають вони про духове життя, інтелігенцію, гумор, іронію і життєву обсервацію нашого народу. Все те дасть матеріал до студії над нашими народними приповідками і їх культурним та язиковим значінням, над їх мішаним, національним і інтернаціональним характером.

Щоб мати як найавтентичніший матеріал для такої студії, я обмежився і в цьому томі так як і в попередньому на сам усний матеріал, зібраний із уст народу, виключаючи принципіально книжні запозичення з виємком деяких творів з виразно зазначеним етнографічним характером (два оповідання Михалини Рошкевичевої з Лолина, два оповідання Давидяка з Тухлі, збірка оповідань Юрія Кміта п. з. З гір, з Турчанського повіту, одно оповідання з лемківського життя і одно недруковане оповідання, написане учителем з Великих Очий Яворівського повіту).

Із новоприсланих матеріалів піднесемо особливо багату збірку приповідок із Жидачівського повіту (в тексті значено: Жидач.), зібрану панною Наталею Левицькою з Івановець. Дуже інтересні матеріали достарчив д. Богдан Заклинський із різних сіл Станіславівського, Богородчанського, Надвірнянського і Товмацького повітів. Приповідки з Підгірок Калуського пов. списали Андрій і Тарас Франки. Цінні причинки дали д. М. Яцків, відомий письменник із неозначених ближче сіл Станіславівського пов. і ученик руської гімназії у Львові Іван Сисак з Кукизова Львівського повіту, а в остатній хвилі перед замкненням тому прийшла невеличка збірочка приповідок, записаних у перших роках XIX віку в Коломийщині М. Гошовським, автором невикористаного досі руського рукопису етнографічного змісту, перехованого в бібліотеці Краківської Академії наук під ч. 8 рукописної збірки.

Виписки доконав при принагіднім звіданню тої бібліотеки др. Іларіон Святицький, який і крім того ніколи не забував про мою збірку приповідок і збагачував її принагідними запискам збираними з уст різних людей і в різних околицях краю, між іншими також від д. Бордуна. Із рукописних збірок позволив я собі у сьому томі повтягнути невеличку збірку приповідок із Бергомета на Буковині, списану в початку [18]70-тих років пок. Купчанком. Це одинокий досі причинок із Буковини в моїй збірці. Дещо подано із V тому Гуцульщини д. В. Шухевича, а надто війшла сюди невеличка збірка приповідок, поміщена при кінці рукописних споминів Остермана, бувшого старости в Станіславові. Дві приповідки взято із рукопису бібл. Оссоліньских ч. 2189. Подаємо на кінці реєстр місцевостей не названих у першім томі, з яких приповідки війшли до другого тому:

[Перелік в окремому документі.]


Примітки

Подається за виданням: Етнографічний збірник (Львів), 1908 р., т. 24, с. 5 – 7.