Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Із поезій Юлії Шнайдер і Климентії П[опович]

Іван Франко

Поміщаючи в нинішнім н[оме]рі «Діла» десяток поезій ліричних, котрих авторки, молоді галичанки, дали вже потрохи пізнатися ширшій громаді удатними поезійками, поміщуваними в «Зорі», ми щиро вітаємо ті нові робітниці на нашій убогій словесній ниві і бажаємо, щоб вони стались тими ластівками, котрі віщують нову весну – розбудження духове нашого жіноцтва до повної свідомости своїх прав і обов’язків народних і людських і свого високого призвання для цілої нашої будущини.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло, 1884 р., № 51, 3 (15) травня, с. 1–2, за підп.: Редакція. Авторство: Дорошенко В. Спис творів Івана Франка – Львів, 1918. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 66; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 173. Передруковано у статті: Возняк М. Листи Івана Франка до Климентії Попович // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1952. – Зб. 3. – с. 65.

Подається за першодруком.

Юлія Шнайдер – (псевдонім – Уляна Кравченко; 1860–1947), українська письменниця, вчителька за фахом, активна учасниця жіночого емансипаційного руху Галичини, приятелька I. Франка.

Климентія Попович – (1863–1946), українська письменниця з Галичини, вчителька за фахом, одна з талановитих учениць І. Франка.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 117.