Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Твори Володимира Навроцького

Іван Франко

Творів покойного Володимира Навроцького печатається вже сьомий аркуш. Досі напечатані:

1) «Руська родина, історичний обзір землі, заселеної русинами»;

2) «Весілля в Котузові»;

3) «Народні приказки» (половина з автографів);

4) «Про козаків-запорожців»;

5) «Критичні замітки»;

6) Ukraino «Il movimento letterario ruteno», resume з цінними увагами.

Перша часть творів Навроцького, попереджена його життєписею, вийде, надіємось, ще перед літніми вакаціями і появиться окремо зброшурована в світі і буде розіслана передплатникам. Друга часть, обнимаюча статті економічні і політичні, а також листи і портрет покійника, появиться пізніше.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло, 1884 р., № 52/53, 8 (20) травня, с. 74, за підп: І. Ф.

Подається за першодруком.

Котузівсело, нині Теребовлянського району Тернопільської обл.

Перша часть творів Навроцького, попереджена його життєписею… – Йдеться про видання: «Твори Володимира Навроцького: Видання посмертне з портретом і життєписом» (1884. – Т. 1), за редакцією І. Франка. Книгу відкривав вірш І. Франка «На смерть Володимира Навроцького», автор біографії В. Навроцького – О. Терлецький.

Друга часть, обнимаюча статті економічні і політичні, а також листи і портрет покійника, появиться пізніше. – Другий том творів В. Навроцького не видано. Доля всіх матеріалів другого тому невідома.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 117.